בטוחה

 

בטוחה או בטחון, זהו כל דבר בעל ערך

לעיתים נכס שהבנק משעבד לטובתו וזאת להבטחת פירעון של חוב. זוהי הדרך של הבנק להבטיח שהמלווים עומדים בתשלומים ובמידה ולא הבנק יממש את הנכס לתשלום החוב שנוצר.

 

 

משכנתא – חזרה למילון מונחים