גוש חלקה – מהו המונח?

 

גוש חלקה הוא תעודת הזיהוי של הקרקע או הנכס, בעצם כל  נכס מקרקעין מזוהה על פי קוד שהוא בעצם מספר המזהה אותו.   כל הקרקעות והשטחים במדינת ישראל מחולק לגושים כאשר לכל גוש יש מספר מזהה,   כל גוש מחולק שוב לחלקות כאשר לכל חלקה מספר מזהה משלה, לכן המונח גוש חלקה.  

 

כאשר על חלקה מסוימת נבנים דירות החלקה מחולקת שוב לתת חלקה כאשר המספר שלה מזהה את הדירה עצמה.

 

בעת לקיחת המשכנתא, בהסכם מול הבנק הגוש וחלקה הם חלק חשוב ובלתי נפרד ויש לוודא את גוש חלקה ושהוא תואם את נסח הטאבו.

 

משכנתא – מילון מונחים