זכאות למשכנתא – מהו המונח זכאות?


מהו המונח זכאות למשכנתא
מהו בעצם המונח זכאות למשכנתא? ובכן, ישנם מגזרים שונים המקבלים הטבות שונות ממשרד הבינוי והשיכון,  ישנם קריטריונים שונים להטבות אלו והם נקבעות על ידי מדינת ישראל ומשרד האוצר.
ההלוואה אותה מקבלים הזכאים הינה בדרך כלל נמוכה מסך סכום הנכס עצמו, דבר המצריך לקיחת הלוואה או משכנתא משלימה לרכישת הנכס.
בין הזכאים להטבות ממשרד השיכון הם משפחות חד הוריות, זוגות צעירים ורוכשי דירה בפעם הראשונה שאין על שמם נכס כלשהוא.

 

משכנתא – מילון מונחים