משכנתא הסבר מונחמשכנתא הסבר מונח

זהו שעבוד של הדירה או הנכס כמעין ערבות להלוואה שאתם לוקחים. הבנק משעבד את הנכס לפני מתן ההלוואה וזאת כבטוחה להחזר ההלוואה או המשכנתא שניתנה לרוכש הדירה.

השעבוד נרשם בלשכת רישום המקרקעין. הדירה או הנכס משמשים כבטחון לטובת הבנק הנותן את ההלוואה, ובכך מבטיח הבנק את ההלוואה שהוא נותן לבעל הנכס שאם הלווה לא עומד בתנאי החזר ההלוואה, הבנק יוכל לפרוע את החוב על ידי מימוש הנכס.

 

 

משכנתא – מילון מונחים