נסח טאבו

משכנתא מילון מונחים

נסח טאבו הוא מסמך המונפק על ידי רשם המקרקעין לגבי נכס מסוים כאשר נמצאים בו חלק מהמידע הרשום בספרי המקרקעין. ישנם פרטים נוספים בנסח טאבו כגון, הבעלים של הנכס, למי שייכות הזכויות בנכס הספציפי, במידה וישנם הערות אזהרה כלשהם על ידי גופים או אנשים פרטיים, שעבוד של בנק או עיקולים מרשויות. מטרת המסמך של נסח הטאבו הוא לזיהוי הנכס המדובר.

משכנתא – מילון מונחים