ביטוח מילון מונחים

מילון מונחים בתחום הביטוח – כל מה שאתם צריכים לדעת

אשראי חוץ בנקאי

זוהי מסגרת אשראי איננו קשור ישירות לחשבון הבנק שלכם. הוא מאפשר לכם לקבל מימון שאינו קשור לבנק האישי.
אשראי חוץ בנקאי זה אינו קשור לחשבון הבנק של הלקוח.

ביטוח

זוהי חברה שתמורת תשלום מסויים מבטחת סוגי נזק שונים ומשלמת פיצוי למבוטח עבור אותו נזק שנגרם (תאונות רכב, ביטוח דירה, ביטוח חיים ועוד) . ביטוח הוא סוג של הסכם בין המבוטח לחברת הביטוח.

ביטוח חיים

סוג ביטוח זה מכסה את המבוטח עבור מקרה מוות כאשר סכום שנקבע מראש משולם למשפחת המבוטח. זהו בדרך כלל ביטוח ארוך טווח כאשר ישנם סוגי ביטוחים המשלבים גם מרכיב של חיסכון, שניתן לפדות.

גבול האחריות

יש פוליסות ביטוח עם ערך פיצוי הנקוב מראש והן מחושבות על פי הפרמיה של הביטוח עצמו. לצורך העניין, אם ניקח ביטוח רכב כדוגמא, הסכום המקסימאלי שישולם על גניבת הרכב לא יעלה על שווי שוק הרכב.

דמי ביטוח

דמי הביטוח  הינם התשלומים השוטפים שהמבוטח משלם לחברת הביטוח בה הוא מבוטח וזאת על פי תנאי הפוליסה, ישנם תשלומים קבועים ותשלומים משתנים בהתאם לכיסוי הדרוש.

השתתפות עצמית

אנחנו שומעים את המונח “השתתפות עצמית” וזה נשמע תמיד כמו קנס כלשהוא שאנחנו צריכים לשלם למרות שיש לנו פוליסת ביטוח. בעיקרון, השתתפות עצמית – מדובר בעלות מקסימלית אותה הלקוח יצטרך לשלם במקרה של הפעלת פוליסת הביטוח. זהו סכום הידוע מראש בעט רכישת הפוליסה. חשוב להדגיש כי, לא ניתן להפעיל את פוליסת הביטוח במקרה שבו הנזק שנגרם הוא קטן מהסכום שנקבע כהשתתפות עצמית בפוליסה.

חיתום

ירידת ערך

כינון פוליסה

לוח סילוקין

מדד

עבר ביטוחי

פוליסה

פרמיה

פרמיה משתנה

קרן השתלמות

שיעבוד

תגמולי ביטוח

 

 


 

מי מקוראנו שהתעניינו בנושא של ביטוחים קראו גם את הכתבות הבאות: 

סדר בביטוחיםביטוח – ביטוח מילון מושגים – ביטוח סיעודי

סגירת תפריט
רוצה משכורת נוספת בחינם?

החזרי מס לשכירים עומדים על 8000 ש”ח בממוצע.

כמה מגיע לכם?

בדקו עכשיו