סניף מס הכנסה בתל אביב – פקיד שומה 3 

כתובת:   רחוב פרץ 3, תל-אביב

מספר טלפון מרכזיה: 03-7634362

טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 03-7634308

פקס: 03-6875485

 

 

 

 

חזרה לרשימת סניפי מס הכנסה תל אביב