המינוס והשינוי החברתי הם חלק מתופעות הלוואי של חברה קפיטליסטית שלא קיבלה הכשרה כלשהי במעבר החד מחברה תחת פיקוח ישר לתוך חברה חופשית עם שפע. חינוך פיננסי הוא הכלי החשוב ביותר היום לכל משפחה המעוניינת לצאת מהמינוס ולצאת לחופש כלכלי ללא תלות באוברדרפט לכיסוי ההוצאות.

אין פוסטים תחת התגית הזו.